Klassikaal trainen bij Master it Training

Klassikaal trainen bij Master it TrainingBij de klassikale lesvorm geeft een docent van Master it Training ‘frontaal’ les. Hij of zij is actief bezig met de deelnemers, legt de oefenstof uit, laat voorbeelden zien, geeft opdrachten en oefeningen en behandelt vragen. De docent bepaalt grotendeels het tempo, waarbij hij altijd het belang van de deelnemers voorop stelt. Klassikale trainingen worden door Master it Training op een tweetal manieren verzorgd.

Open Rooster
Dit is een klassikale trainingsvorm waarbij cursisten uit verschillende organisaties in groepen van maximaal 8 personen dezelfde training volgen. Het gaat hierbij veelal om een standaard cursus, bijvoorbeeld een cursus Microsoft Office Word, met bestaand lesmateriaal en een vaststaande lesopbouw. De docent behandelt de modules die tot de cursus behoren in een logische, vaste volgorde waardoor de cursisten de structuur van de applicatie goed leren te doorgronden. Ook bij deze vorm streven wij naar zoveel mogelijk afstemming binnen de groep. Voordeel van deze trainingsvorm is dat u contacten opdoet met cursisten uit andere organisaties en kunt u ervaringen uitwisselen en oplossingen delen.

Groeps- / privétraining
Dit is een klassikale trainingsvorm waarbij cursisten uit dezelfde organisatie in groepen van maximaal 8 personen dezelfde training volgen. U kunt hierbij kiezen voor een standaard cursus met bestaand lesmateriaal en een vaststaande lesopbouw, maar wij kunnen ook een maatwerktraining voor u verzorgen. Voordeel van deze trainingsvorm is dat uw medewerkers gezamenlijk worden getraind zodat er een grote homogeniteit binnen de groep bestaat. De groepstraining is indien gewenst volledig toegespitst op uw werksituatie.